แจกันดอกไม้สำหรับให้ผู้ป่วย แต่งบ้าน ให้ผู้ใหญ่ ให้เพื่อน

เป็นโทนสีขาว แสดงถึงความรัก การให้ที่บริสุทธิ์ ผู้รับรู้สึกดี และผู้ให้ก็รู้สึกอิ่มเอมค่ะ วางที่ไหนก็สวยงาม